Nyt lovforslag kan ændre erhvervslejeloven markant!

Idag er erhvervslejeloven baseret på uopsigelighed fra udlejers side, med mindre en kontrakt misligeholdes af lejer.

Det gælder for både for bolig- og erhvervslejemål i Danmark. En lejer kan derimod frit opsige sit erhvervslejemål efter udløb af en nærmere aftalt uopsigelighedsperiode.
Erhvervslejeloven
Et nyt lovforslag (L22), fremsat den 5. oktober 2016, kan dog betyde væsentlige ændringer i erhvervslejeloven, hvis det bliver vedtaget i sit nuværende form af folketinget – idet der åbnes op for at lejer og udlejer frit kan indgå tidsbestemte lejeaftaler af erhvervslejemål, altså indgå lejekontrakter med en aftalt løbetid, hvilket betyder at en lejeaftale automatisk ophører ved udløbet af den aftalte lejeperiode uden forudgående varsel.
For udlejer vil det således ikke længere være et krav, at en eventuel tidsbegrænsning i en lejeaftale, er begrundet i ganske specielle forhold for dennes ejendom, som det er gældende i den nuværende lovgivning. I det nye lemliger lovforslag er der heller ikke noget krav til leje-periodens længde.

Hvad betyder det nye lovforslag?
Lovforslaget ønskes endeligt vedtaget i begyndelsen af december 2016 og allerede, med virkning fra 1. januar 2017, træde i kraft og dermed have virkning for fremtidige lejeaftaler der indgås efter nytår.
Ifølge Ieben Christensen, partner i Kromann Reumert, er det nye lovforslag først og fremmest af særlig betydning for detail-lejemål i butikscentre mv.
Læs hendes uddybende klumme om emnet hos EJENDOMSWATCH her